Saps què és l’Assessoria d’Imatge Personal?
L’assessoria de imatge té com a objectiu aconseguir que una persona transmeti aquelles qualitats que desitgi projectar. Per això es treballa amb els codis derivats dels colors, línies, formes, volums, moviments... fins aconseguir expressar les qualitats desitjades.

 

Saps què fa un assessor d’imatge?
L’assessor és qui coneix amb detall tots els elements que intervenen en la imatge, analitza tots aquests aspectes, assessora i supervisa les  realitzacions de les propostes que es fan relacionades en: bellesa, perruqueria, maquillatge, indumentària i complements, actuacions de protocol i usos socials i tot el relatiu a la comunicació i expressió.

A més de tenir sempre present el concepte bellesa, com a assessors d’imatge, el nostre objectiu va molt més enllà, sempre es té present l’entorn personal, social o professional del  client amb la finalitat d’aconseguir el millor “saber estar” en les diferents circumstàncies i situacions.


Assessoria d'imatge home - dona:

  • Estudis de morfologia i visagisme per trobar el teu pentinat i maquillatge ideals

A través de fotografies del rostre es fa un estudi detallat de l’oval i dels diferents elements que el componen per tal de potenciar els elements més afavoridors i dissimular les petites imperfeccions a través del pentinat, amb un maquillatge adequat i amb l’elecció dels complements més adients.

  • Tallers personalitzats d’automaquillatge

Classes teòrica - pràctiques  per conèixer el tipus de pell que tens i quines cures diàries requereix, per alhora aprendre a maquillar-te dia a dia segons el teu entorn i necessitats.

  • Estudis de tipologia corporal

Mitjançant fotografies i el coneixement de les teves mides i talles corporals, es fa un estudi detallat de les correccions que es poden adoptar a través del vestuari i complements, amb l’objectiu de que et sigui més fàcil escollir el vestuari que millor t’escau segons la circumstància i moment del dia.

  • Test de color

Es tracta de comprovar els efectes que ens provoquen al rostre diferents banderoles de colors, amb la finalitat de conèixer quins són els colors de vestuari i complements que més t’afavoreixen segons l’harmonia cromàtica, al mateix temps que la seva elecció i correcta combinació t’ajudarà a transmetre les qualitats d’imatge que vulguis projectar.

Copyright 2013 © Pagès Busquets. All rights reserved.